Informació
Programació
Activitats
Programació Escolar
... Informació
...... Condicions de participació
...... Llistat d'espectacles
... Inscripció escoles
... Accés als dossiers pedagògics
Mostra de Teatre
Notícies
Repertori
Premi Rialles
JOCS!
Contacte
Opineu dels espectacles

Programació EscolarOBJECTIUS:

* Pedagògics, per incidir així en la formació de nous espectadors de teatre.
* Oferir als alumnes la possibilitat de gaudir d'uns espectacles de qualitat i alhora fer-los entrar en contacte amb el món teatral a partir del contacte amb els actors i del debat amb ells dels temes que més els interessin.
* Contribuir a formar l'esperit crític dels escolars en relació amb l'oferta teatral que se'ls presenta.

CONTINGUTS:

* Conèixer els diferents gèneres teatrals i les característiques que els identifiquen.
* Aprendre nous conceptes i termes relacionats amb el teatre i la seva història.
* Identificar els elements arquitectònics i tècnics que conformen un teatre.
* Reflexionar sobre les diferents sensacions que ens provoquen la música, la dansa i el teatre.
* Aprendre a respectar i valorar el treball dels professionals de les arts escèniques.
* Aprendre a veure què hi ha més enllà dels personatges o les situacions teatrals.