Informació
Programació
Activitats
Programació Escolar
... Informació
... Inscripció escoles
... Accés als dossiers pedagògics
Mostra de Teatre
Notícies
Repertori
Premi Rialles
JOCS!
Contacte
Opineu dels espectacles

Programació Escolar

"L'Escola al Teatre", promoguda per l'Ajuntament de Sabadell i organitzada 
pel Moviment Rialles de Catalunya amb el suport de la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament de Polinyà, Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda, Ajuntament 
de Sentmenat i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallés pretén arribar als nens i nenes 
per tal d' apropar-los a la sensibilització i creació de públics nous per a les arts 
escèniques ( teatre, dansa i música).

L'oferta que aquí es presenta s'adreça a alumnes d'educació infantil, 
primària i secundària.També inclou una oferta específica de música per als 
nivells superiors, constituïda per uns concerts didàctics de l'Orquestra 
Simfònica del Vallès, pensats especialment per a l'horari escolar.

Ofereix a més, la possibilitat d'utilitzar les unitats de teatre 
educatiu "Didascàlies". (Consulteu l'apartat de dòssiers pedagògics)

Per poder accedir als dòssiers pedagògics us caldrà un nom 
d'usuari i una paraula de pas (password) que us facilitarem 
un cop formalitzada la inscripció.