Informació
Programació
Activitats
Programació Escolar
... Informació
... Inscripció escoles
... Accés als dossiers pedagògics
Mostra de Teatre
Notícies
Repertori
Premi Rialles
JOCS!
Contacte
Opineu dels espectacles

Dossiers pedagògicsUsuari:
Paraula de pas :
Les Unitats de Teatre Educatiu "DIDASCÀLIA", són el resultat 
d´un conveni de col·laboració entre l'Institut de Ciències 
de l´Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i
el Moviment Rialles de Catalunya.
L'aplicació de les Unitats de Teatre Educatiu "DIDASCÀLIA", 
permet que els mestres puguin obtenir una Certificació 
de l´Institut de Ciències de l´Educació, de 30 hores per 
la tutorització i de 10 hores per l´especialitat, que podran 
sumar amb els dels diferents cicles. Per obtenir-lo caldrà 
presentar una memòria i valoració de les activitats realitzades.

OBJECTIUS DE DIDASCÀLIA:

De Coneixement

1.- Conèixer els diferents gèneres teatrals i
  les característiques que els identifiquen.
2.- Aprendre nous conceptes i termes relacionats 
  amb el teatre i la seva història.
3.- Identificar els elements arquitectònics i 
  tècnics que conformen un teatre.
4.- Reflexionar sobre les sensacions que provoquen 
  les situacions teatrals.

D'actituds

1.- Viure les diferents sensacions que provoca el teatre.
2.- Aprendre a veure què hi ha més enllà dels personatges
  o situacions teatrals.

De procediments

1.- Aprendre diferents tècniques, procediments 
  o formes d'expressió teatral.
2.- Aprendre a valorar les obres de teatre.